Proje

Sağlık Kayıtları ve Paylaşımı

Akıllı kontratlar, sağlık verilerinin güvenli saklanmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırarak tıbbi kararların daha bilgi temeline dayanmasını sağlar, hata riskini azaltır. Aynı zamanda hastaların tedavi süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.
Sağlık

Doktorlar, hastaların tıbbi bilgilerini akıllı kontrata güvenli bir şekilde kaydedip güncellerken, hastalar da bu verilere erişebilir, doğrulayabilir ve belirli bilgileri sağlık profesyonelleriyle paylaşabilir. Akıllı kontrat, sağlık verilerini güvenli bir şekilde şifreler ve sadece yetkili taraflara erişim izni verir. Tedavi geçmişi ve reçeteler gibi bilgiler, hastanın onayıyla diğer sağlık kurumlarıyla paylaşılabilir. Proje, kriptografi ve yetki kontrolleri kullanarak veri güvenliğini ve mahremiyeti sağlar. Doktorlar, akıllı kontrat üzerinden hastanın sağlık verilerini doğrulayarak daha bilgiye dayalı tıbbi kararlar alabilir. Hasta, akıllı kontrat aracılığıyla güvenli bir şekilde sağlık verilerine erişebilir ve tıbbi geçmişini yönetebilir. Bu sayede, projenin sağladığı veri güvenliği ve bilgi paylaşımıyla tıbbi süreçlerin etkin yönetimi desteklenir.

Hasta Verilerini
Kontrol Edebilir!

Akıllı kontrat platformu aracılığıyla sağlık verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını ve paylaşılmasını sağlamaktadır. Doktorlar, hastaların tıbbi bilgilerini bu platform üzerinden günceller ve kaydeder, hastalar da bu verilere erişip doğrulayabilir. Akıllı kontrat, verileri şifreleyerek sadece yetkili kişilere erişim izni verir, aynı zamanda hastaların belirli bilgileri doktorlarıyla paylaşmalarına olanak tanır. Proje, kriptografi ve yetki kontrolleri kullanarak veri güvenliğini ve mahremiyeti sağlar, doktorlara daha bilgiye dayalı kararlar alabilme imkanı sunar ve hastaların tıbbi verilere güvenli bir erişim elde etmelerini kolaylaştırır.

Ayrıca, akıllı kontrat sayesinde hastaların tıbbi geçmişlerini etkin bir şekilde yönetmeleri ve doktorlar ile bilgi paylaşımını güvenli bir platform üzerinden gerçekleştirmeleri mümkün olur. Bu proje, tıbbi süreçlerin koordinasyonunu artırarak veri güvenliği ve bilgi akışını sağlıklı bir şekilde yönetmeyi hedefler.

Sağlık Kayıtları
için Endişelenmeyin.

Akıllı kontrat sayesinde sağlık verilerinin güvenli bir şekilde saklanması ve paylaşılması mümkün hale gelmektedir. Kriptografi ve yetki kontrolleri kullanılarak sağlanan bu güvenlik, hastaların mahremiyetini korurken, doktorlara da güvenilir bir veri erişimi sağlar. Bu, tıbbi bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini engeller ve veri güvenliği konusunda önemli bir adım atar.

Doktorlara daha kapsamlı bilgilere erişim sağlayarak tıbbi karar süreçlerini iyileştirir. Doktorlar, hastaların güncel ve doğru tıbbi verilere kolayca erişebilir, bu da daha etkili teşhisler ve tedavi planları oluşturabilmelerini sağlar. Aynı zamanda, hastaların da tıbbi geçmişlerini güvenli bir şekilde yönetmelerini ve istedikleri bilgileri doktorlarıyla paylaşmalarını kolaylaştırarak tedavi süreçlerine daha aktif bir şekilde katılımlarını sağlar.

Adım Adım Nasıl Çalışıyor?

Sağlık Verileri için Güvenli ve Akıllı Çözüm

Akıllı kontratlar, sağlık verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını ve paylaşılmasını sağlayarak tüm taraflar arasında veri güvenliği ve gizliliği temin eder. Bu sayede hastaların tıbbi verileri doğru ve güvenilir bir şekilde yönetilir. Ayrıca, doktorların tıbbi kararlar için daha kapsamlı bilgilere erişimini kolaylaştırır ve hastaların tedavi süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

İletişime Geçin

Size hizmet verebilmemiz için bizimle iletişime geçin.

Sorularınıza cevap vermekten mutluluk duyarız!

Nasıl İletişime Geçeceğiz?
1

Bize bir mesaj gönderin. 

2

Mesaj içeriğinize göre hazırlık yapalım.

3

E-Posta adresinize dönüş sağlayalım.

Ücretsiz Bir Görüşme Sağlayalım